Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu

Zapytanie ofertowe ul. Niepodległości 114 w Wałbrzychu – stropy
Projekt wymiany stropów
Przedmiar prac stropy

Z UWAGI NA BRAK ZGŁOSZEŃ OFERENTÓW, PRZEDŁUŻAMY CZAS NA SKŁADANIE OFERT DO 15 PAŹDZIERNIKA 2020