Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu

Zarządca nieruchomości DOMMED SP. Z O.O. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych

z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu.

Planowany termin realizacji zadania: od III/2022r do XII/2022

W załączniku:

przedmiar robót oraz projekt budowlany wykonany przez Pana Piotra Rajcę.

 

W ofercie należy bezwzględnie wycenić usunięcie oraz utylizację gruzu.

 

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy

DOMMED SP. Z O.O. ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58 – 300 Wałbrzych

do dnia 31-01-2022r – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.

 

Z poważaniem:

Zarządca nieruchomości 

Bożena Jaworska – Bodziony

 

przedmiar Niepodległości 114

Projekt wymiany stropów