Oferta na wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu

przedmiar Niepodległości 114

Projekt wymiany stropów

Zarządca nieruchomości DOMMED SP. Z O.O. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych

z wymianą stropów w budynku przy ulicy Niepodległości 114 w Wałbrzychu.

Planowany termin realizacji zadania: do końca roku 2021

W załączniku :

– przedmiar robót oraz projekt budowlany wykonany przez Pana Piotra Rajcę.

W ofercie należy bezwzględnie wycenić usunięcie oraz utylizację gruzu.

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy

DOMMED SP. Z O.O. ul. Juliusza Słowackiego 12/4, 58 – 300 Wałbrzych

do dnia 31-08-2021r – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.

 

Z poważaniem:

Zarządca nieruchomości

Bożena Jaworska- Bodziony