Oferta na wykonanie robót budowlanych – remont muru oporowego – Al.Wyzwolenia 14 w Wałbrzychu

Zarządca nieruchomości Dommed Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem muru oporowego oraz ogrodzenia na terenie nieruchomości Al. Wyzwolenia 14 w Wałbrzychu .

Planowany termin realizacji zadania : jesień 2021 lub wiosna 2022 ( ostateczny dogodny termin do uzgodnienia z inwestorem)

W załączniku: 

  • przedmiar robót wykonany przez Pana Juliusza Majewskiego

Oferty w zabezpieczonych kopertach należy składać w biurze firmy Dommed Sp. z o.o. , ul. J. Słowackiego 12/4, 58-300 Wałbrzych

do dnia 31-08-2021 – na kopercie należy zaznaczyć tytuł zadania, którego dotyczy oferta.

 

Z poważaniem 

zarządca nieruchomości

Bożena Jaworska – Bodziony

 

 

Wyzwolenia 14_murki_1